Depressie: overkom het met muziek en vrienden!

Depressie overkom

Depressie overkom

Depressie is een modern fenomeen dat meer en meer mensen vandaag de dag treft.

Inderdaad, wat heel hard opvalt is dat depressie en stress meer en meer bij jonge mensen aanwezig is. De normale behandeling bestaat uit medicatie of therapie bij een psycholoog. Desalniettemin bestaan er ook fysieke middelen om depressie tegen te gaan.

Studies hebben bewezen dat er 2 methoden bestaan die jij bij depressie kunnen helpen: vrienden en muziek.

Hoe bestrijdt muziek een depressie?

Zoals de meeste onder jullie al weten, kan muziek je humeur in een ogenblik veranderen. Het lijkt wel magie. De ene minuut ben je slecht gezind en een poosje later, na het luisteren van muziek, kan je helemaal kalm zijn. “Muziek is zo veel sterker dan je zou denken” zegt Marc Neikrug, een componist van klassieke muziek die zowel samen met het New Yorkse Philharmonic als het Boston Symphony Orchestra heeft opgetreden.

Neikrug schreef zijn laatste compositie Healing Ceremony, met in zijn achterhoofd het feit dat muziek genezende krachten kan hebben. “Ik begon te denken aan mensen die ziek zijn geworden – niet alleen door kanker – maar ook door andere ziekten” zei hij tijdens een interview in een Amerikaans magazine.

“Ik dacht aan de kracht die muziek op mensen kan uitoefenen. Ik wou iets schrijven dat je lichaam zich anders doet voelen – helpt bij je te kalmeren, stress kan aanpakken en inspreekt op de innerlijke rust en gedachten” zei hij. De componist, die al jaren in New Mexico woont, gebruikt culturele elementen in zijn compositie.

Healing Ceremony was in eerste instantie bedoelt om kankerpatiënten te helpen. Daarbovenop realiseerde Neikrug dat zijn muziek ook invloed had op de manier waarop mensen omgaan met hun problemen en de moeilijke tijden in het leven.

“Dit is geen remedie, maar het kan zeker helpen met het verkrijgen van een juiste ingesteldheid” vertelt hij. “De juiste muziek is de remedie tegen stressvolle gevoelens”.” Daarbovenop zegt de componist dat de juiste beat je bloeddruk kan verlagen, je hartslag kan vertragen en je helemaal rustig kan maken”. En hij heeft helemaal gelijk! Studies wijzen uit dat naar muziek luisteren zowel je fysieke als mentale gezondheid bevorderd. Het vermindert je bloeddruk, angst en de duur van pijn.

Wat is de bijdrage van goede vrienden ten opzichte van de genezing van stress en depressiviteit?

Het is bewezen dat goede vrienden kunnen helpen bij het verlagen van stress, angst en depressie. Nog meer, studies hebben uitgewezen dat zij er ook altijd zullen zijn als men een serieuze ziekte tegen het lijf loopt. De aanwezigheid van vrienden doet de levensverwachting van patiënten met borstkanker stijgen, en dit gebeurt simultaan met het verminderen van pijn en andere symptomen die hierbij aansluiten.

Dit zijn de resultaten die zijn verkregen door wetenschappers van de Kaiser Permanente. Zij zijn gepubliceerd geweest in het wetenschappelijke magazine Breast Cancer Research and Treatment. Uit de studies blijkt dat nauwe sociale contacten en menselijke relaties samen hangen met de fysieke en emotionele conditie van een patiënt die gediagnosticeerd is met borstkanker.

“Sociale hulp mechanismen kunnen impact hebben op je fysiek welzijn” zegt een onderzoeker van het Kaiser Permanente. Het onderzoek is gebaseerd op data die verzameld is van 3000 vrouwelijke leden die waren gediagnosticeerd met borstkanker in de periode 2006 – 2011. Deelnemers vulden een vragenlijst in 2 maanden nadat ze de diagnoses hadden verkregen. Hier werd naar hun vriendschappen, relaties en sociale banden, het niveau van sociaal contact en de kwaliteit van hun leven en de symptomen die hun lichamen te verduren kregen gevraagd.

Onderzoekers hebben aangetoond dat er een sterke relatie is tussen sociale contacten, vriendschap en de kwaliteit van het leven. Patiënten met minder sociale hulp hadden meer symptomen te verduren dan zij die meer sociaal contact hadden. Regelmatig contact met familie en vrienden is direct verwant met het verbeteren van de levenskwaliteit als men borstkanker heeft. In de meeste gevallen, bevordert dit ook de levensduur van de patiënt.