Start uw medische praktijk: de 9 essentiële stappen

launch a medical center4

Of u nu een generalist of specialist bent, pas afgestudeerd bent of al ervaring hebt, het idee van het hebben van uw medische kantoor is zeker in uw gedachten opgekomen. Het creëren van uw eigen praktijk betekent ondernemer worden. Dit leidt tot een andere kennis van management wordt niet noodzakelijk op voorhand onderwezen in medische universiteiten. Hier zijn enkele tips om u op weg te helpen …

 

Om informatie te ontvangen die is aangepast aan uw praktijk met betrekking tot het openen van een kast, kunt u hier een verzoek indienen!

 

1) Evalueer de beste locatie van het bedrijf

 

Vestigen in een stad is niet eenvoudig, want afhankelijk van je locatie zul je min of meer belangrijke bevolkingsgroepen bereiken. Daarom is het belangrijk om de kenmerken van de plaats te identificeren en te kwalificeren. Bepaal de buurten die in overeenstemming zijn met uw behoeften. Houd dus rekening met:

 • Het aantal beoefenaars die in dezelfde specialiteit als jij oefenen
 • De lokale bevolking, de spreiding / locatie van patiënten (waar uw patiënten wonen)
 • De vergrijzing van de bevolking
 • Rapporteer beschikbare artsen en patiënten in vraag
 • De economische en sociale situatie
 • Lokale gezondheidsnormen
 • Het medische landschap van de stad: aantal ziekenhuizen, medische centra, enz.

Het doel is om de balans op te maken van het aanbod dat al is voorgesteld om ervoor te zorgen dat de markt groot genoeg is om u te introduceren.

Om u te helpen de situatie te begrijpen, zijn hier twee plannen voor het verspreiden van medische praktijken.

 

Distributie van huisartsen:

Distributie van specialisten:

 

Raadpleeg hier de jaarstatistieken van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in België (2017), ga hierheen ici.

 

Vergeet niet ; de Code voor medische ethieke stelt dat 

“De uitrusting van een praktijk en de organisatie van de praktijk moet de arts in staat stellen zijn beroep op een hoog kwaliteitsniveau uit te oefenen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. De lay-out van een oefening moet de waardigheid en privacy van de patiënt respecteren. Bij voorkeur zal de dokter op één plek oefenen. Indien echter, verspreidt of gewenst zijn activiteiten in meer dan één praktijk te verspreiden, moet hij de provinciale raad te informeren, motiveren de spreiding van zijn activiteiten en geven de plaats van de belangrijkste business.”

 

2) Analyseer uw kosten en budget!

Wanneer u als freelancer start, zult u verschillende operationele kosten moeten betalen, zoals:Le matériel ainsi que les diverses installations

 • De apparatuur en de verschillende installaties
 • Salarissen (voor het geval u een team / secretaresse binnen uw bedrijf moet beheren)
 • De huur van het pand
 • De lay-out
 • Training
 • Verzekering
 • Patiëntenbeheerkosten
 • Diverse uitgaven in exploitatie

Weet dat tijdens het jaar dat u uw activiteit begint, de uitgaven belangrijk zullen zijn. Het zal dus noodzakelijk zijn om keuzes te maken om ze te beperken of op zijn minst geen onnodige kosten te hebben om de duurzaamheid van uw praktijk te garanderen.

In deze logica kunt u kiezen voor individuele installatie of voor groepsinstallatie. Ontdek vervolgens de status die het beste bij u past.


3) 
Het dilemma van de juridische status

Het kiezen van de juridische structuur die het meest relevant is voor uw projecten is een cruciale stap wanneer u besluit om uw professionele activiteit te starten. U hebt inderdaad twee mogelijkheden om uw activiteit als zelfstandige uit te oefenen, elk met zijn eigen kenmerken:

 • de eenmanszaak (onafhankelijk in persoon)
 • het bedrijf (rechtspersoon).

De volgende zijn de belangrijkste kenmerken van een eenmanszaak en een bedrijf in termen van hun samenstelling en werking:

Zelfstandig Bedrijf
Vereist niet het schrijven van statuten, noch van het minimumkapitaal van vertrek Claimen de tussenkomst van een notaris
Lage kosten van de grondwet en werking Vereist minimumkapitaal
Je kunt snel beginnen uw activiteit Vereist een financieel plan
U kunt de beslissingen nemen die nodig zijn om uw activiteit uit te voeren zonder dat u andere partners hoeft te raadplegen. Opstellen van statuten
De boekhouding die moet worden bijgehouden, is in Vereenvoudigde vuistregel Mogelijk heeft u een rapport nodig van de accountant

 

U vindt meer informatie zodat u deze twee opties op deze pagina kunt vergelijken

 

U koos voor de oprichting van een bedrijf? Kies hier het meest geschikte formulier voor uw project, ga hierheen.

 

4) De administratieve stappen:

Denk er tijdig over na! Begin je als individu? Aangezien de administratieve procedures vrij omvangrijk zijn en veel tijd in beslag kunnen nemen, is het daarom aan te bevelen deze niet te vertragen.

 

Hier zijn de stappen die nodig zijn om een ​​bedrijf te beginnen als een beoefenaar in de medische sector:

1. Voor artsen: registreren bij de Provincieraad van het College van Artsen. Neem hiervoor uw visum (dat u wordt toegestuurd per aangetekend schrijven na beraadslaging van uw diploma) en een attest van goed gedrag en zeden (verkrijgbaar bij het politiebureau van uw gemeente).

2. Haal het aanvraagformulier op en verzend uw dossier naar de Federatie Wallonië-Brussel. Hiervoor heeft u nodig:

 • Houd een diploma, certificaat of ander document dat is uitgegeven door de Belgische autoriteiten (of gelijkgesteld door de Belgische autoriteiten)
 • Een visum hebben waarmee je het beroep kunt uitoefenen
 • Om bij de orde van het beroep te worden geregistreerd
 • Een stage hebben voltooid die is goedgekeurd en gecontroleerd door de accreditatiecommissie voor zijn discipline
 • U hebt een theoretische en praktische training gevolgd die specifiek is voor uw specialiteit en die is goedgekeurd en gecontroleerd door de accreditatiecommissie voor deze specialiteit

3. Ontvang een INAMI-nummer. Stuur hiervoor een schriftelijke aanvraag naar de accreditatiedienst voor de gezondheidsberoepen van de FOD Volksgezondheid, vergezeld van de volgende documenten:

 • (Het registratiecertificaat bij de Orde)
 • De elementen van de overeenkomst tussen u en de toezichthouder of de instelling die verantwoordelijk is voor de opleidingstoeslag en de duur van de stage
 • Certificaat van acceptatie van uw faculteit

4. Ontvang het aanvraagformulier voor accreditatie.
Opgelet, dit verzoek moet binnen maanden na het verkrijgen van uw goedkeuring worden ingediend.

5. Meld je aan voor de Kruispuntbank van Ondernemingen
De Kruispuntbank voor Ondernemingen (BCE) is een unieke database die alle basisidentificatiegegevens van bedrijven en hun vestigingseenheden bevat..
Sinds 1 juli 2009 zijn de vrije beroepen verplicht zich daar te registreren. Wanneer u bent geregistreerd, kunt u uw BCE (bedrijfsnummer) nummer verkrijgen bij een bedrijfstelefoon (Securex, Partena, UCM, …). Met dit nummer kan uw bedrijf worden geïdentificeerd aan de autoriteiten.

6. Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds.
Als zelfstandige hebt u een eigen sociale status en een specifiek socialezekerheidsstelsel. Daarom is het noodzakelijk om lid te worden van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en sociale bijdragen te betalen.

7. Aanmelden aan een mutualiteit.
Om als zelfstandige te kunnen genieten van een ziekte- en invaliditeitsverzekering, is het essentieel om lid te worden van een onderlinge verzekeringsmaatschappij. U moet dan een certificaat verkrijgen dat is verkregen van uw socialezekerheidsfonds en dat de vervulling van de verantwoordelijkheden op het gebied van sociale bijdragen waardeert.

8. Abonneer u op een verzekering.

Elk bedrijf in bedrijf kan worden geconfronteerd met gebeurtenissen die de resultaten of zelfs het bestaan ​​ervan kunnen beïnvloeden. Dientengevolge, als een ondernemer. Daarom is het als onafhankelijke contractant (eenmanszaak of bedrijf) belangrijk om te verzekeren tegen onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte, brand of ongevallen op het werk. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij of makelaar voor aanvullende informatie.

 

Meer informatie?

Verschillende sites worden door de openbare diensten ter beschikking gesteld om u te helpen uw project te verduidelijken en u te informeren over de administratieve procedures, de financieringsmogelijkheden, de mogelijke risico’s …

Het federale portaal belgium.be heeft een sectie gewijd aan de oprichting van een bedrijf.

Als u meer informatie wilt over de regio’s, kunt u de verschillende portals van de regionale instellingen raadplegen:

 

NoteBelangrijke opmerking voor huisartsen: om u in uw beroep te helpen, is financiële ondersteuning.

(IMPULSEO en geïntegreerde oefenbonusbeschikbaar onder bepaalde voorwaarden.

 

5) Ontmoet je medebroeders

launch a medical center

Als je begint, is het een belangrijk element om jezelf aan je collega’s voor te stellen. Hiermee kunt u uw professionele netwerk uitbreiden. Bovendien is volgens Dr. Van Vracem, huisarts, “bijvoorbeeld, als sommige van uw collega’s over uw bedrijf in pensioen dageraad, dit zal hen in staat stellen uiteindelijk hun patiëntenbestand omleiden met je mee. Voor de patiënt beperkt dit het tekort aan artsen zo veel mogelijk en voor de behandelaar maakt het het mogelijk om het meest effectief te reageren op de behoeften van de patiënten”.

Naast deze aspecten betekent het starten van een zelfstandige na het afstuderen, het nemen van de eerste stappen als een beoefenaar. Op deze momenten kan het advies van ervaren beoefenaars nuttig zijn.

 

6) Communiceer effectief

 

Een goede locatie hebben en nadenken over de financiering is een goed begin maar het zal niet werken als je het niet weet! Om te beginnen, moet u een patiënt aanschaffen die thuis overleg zal plegen. Werken aan uw communicatie en uw zichtbaarheid vereist een groot en vervelende hoeveelheid werk, evenredig met het aantal medische praktijken dat al aanwezig is in de zone waar u bent geïmplanteerd en gerelateerd aan het type bevolking dat in de regio woont.

Om dit aspect van zichtbaarheid te begrijpen, is het noodzakelijk om de gedragswijze van de huidige patiënt te begrijpen. Als gevolg hiervan, hoe beter u begrijpt hoe hij zal doorgaan met het vinden van een gezondheidswerker, hoe beter u in staat zult zijn om uw zichtbaarheidskanalen aan te passen.

Wetende dat het grootste deel van de tijd besteed wordt aan consulten, nemen veel artsen de Doctoranytime.be-services over om hun communicatie en zichtbaarheid te beheren. Doctoranytime.be maakt het onder andere mogelijk om te vereenvoudigen afspraken online maken en u 30% tijdwinst opleveren.

 

 

U zult het begrijpen, om u te laten weten dat het vergaderingen vermenigvuldigt, de gezelligheid en investeringen vergoelijkt. In deze situatie is het efficiënter om diensten aan te vragen die deze aspecten voor u beheren, naast het profiteren van reeds gevestigd verkeer: doctoranytime.be.

    

7) Optimaliseer uw werktijd en die van uw werknemers  

launch a medical center

Naast het communicatieaspect dat essentieel is om uw patiënt en uw e-reputatie te ontwikkelen, is de optimalisatie van de tijd een niet te verwaarlozen element. Inderdaad, het optimaliseren van uw spreektijd is een aspect dat in de loop van de tijd meer aandacht heeft getrokken.

Je hebt de mogelijkheid om een ​​aantal aanvullende oplossingen te gebruiken voor de bediening van uw praktijk: zoeken naar de diensten van een secretaresse om afspraken en andere administratieve taken, gebruik van telesecretariaat beheren, of kiezen voor een dienst van het maken van afspraken online, zoals het doctoranytime.be platform u aanbiedt.

Deze oplossingen hebben voor- en nadelen. Houd er echter rekening mee dat u als zorgprofessional zeer weinig tijd kwijt bent aan het beheer van uw praktijk. Uitgaande van deze feit is het delegeren van beheertaken, zoals telefoontjes en het beheer van uw agenda, een effectieve langetermijnoplossing.

 

8) Het management van een team vereist kennis en vaardigheden

doctors team

Tijdens je carrière moet je misschien samenwerken met andere gezondheidswerkers. In dit geval is het mogelijk dat u zich in de rol van manager bevindt. Het managen van een team is geen discipline die wordt onderwezen in medische universiteiten. Dit is echter een gebied dat je aandacht nodig heeft om ervoor te zorgen dat je de tools hebt die je nodig hebt voor je carrière. Inderdaad, moet u wellicht teams te leiden, samen met andere collega’s of andere gezondheidswerkers die betrokken zijn bij een of andere manier in het zorgproces (collega’s, verpleegkundigen, etc.).

Merk op dat het managen van een team is niet een aangeboren vaardigheid en het type van het management aan te nemen zal afhangen van de situatie waarin je uiteindelijk. Hier zijn enkele tips om toe te passen:

 • Communiceer over uw visie en uw doelen: heeft u een perceptie van uw doelstellingen, de te volgen procedure in de activiteit op korte en lange termijn. Om betekenis te geven aan collectieve actie, moet u uw visie overbrengen zodat deze wordt ontvangen, zelfs gewijzigd, begrepen en gedeeld.
 • Elke dag moet u voor uw activiteit de rol van leider binnen het team opnemen. Hiervoor moet je constant beïnvloeden, overtuigen en overtuigen. Dit zijn 3 verschillende kwaliteiten.  
 • Mobiliseren en verzamelen. Je zult moeten jongleren tussen je twee houdingen, die van arts, en die van manager volgens de situaties en de problemen.
 • Weten hoe je talenten kunt stimuleren en laten ontstaan om collectieve actie zo effectief mogelijk te maken. Maak daarvoor kennis met je team. Het is belangrijk om te accepteren dat elke groep zijn eigen persoonlijkheid heeft en daarom is het raadzaam om passende ondersteuning te bieden.

9) Heb geduld: de oprichting van een kabinet is een lang project.

Zoals we in dit artikel hebben gezien, is het openen van je eigen medische praktijk een groot project dat goed moet worden voorbereid. Het is daarom noodzakelijk om de tijd te nemen om zijn omgeving te analyseren alvorens te lanceren.

Geschreven door het Doctoranytime-team. Vraag nu om een Doctoranytime-demo.