Stress, angstgevoelens en Burn-out in 6 vragen

burn-out

Door de toenemende eisen van een meedogenloze wereld en de steeds meer verraderlijke druk van de zakenwereld zien we hoe steeds meer mensen eronder lijden op het werk, wat eindigt in een burn-out. Focus op dit moderne fenomeen.

 

1) Bestaat er een specifiek profiel voor iemand met een burn-out?

Over het algemeen worden de parels van het bedrijf het eerst getroffen: de gemotiveerde, geëngageerde, onafhankelijke, nauwkeurige, strijdlustige mensen. Ze hebben vaak niet geleerd om naar elkaar te luisteren, maar ze blijven hardnekkig hun inspanningen verdubbelen als er iets niet lukt. Ze proberen voortdurend de nood aan erkenning te vervullen en zijn het slachtoffer van harde overtuigingen die hen dwingen om perfect te zijn.

2) Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

De oorzaken komen grotendeels van buitenaf en uit de omgeving: een gebrek aan tijd en middelen, tegenstrijdige opdrachten, waardenconflicten, een falend management… Bovendien kunnen we hieraan nog veranderingen in de relatie tot anderen en de ontmenselijking door nieuwe technologieën toevoegen.

3) Wat speelt er nu echt bij een burn-out?

De belangrijkste klinische symptomen bij een burn-out zijn fysiek, emotioneel, cognitief en gedragsmatig. Op het hoogtepunt is er een algemeen gevoel van hulpeloosheid, die leidt tot een uitdrukkelijk bevel om alles uit te schakelen om zo het ergste te voorkomen.

4) Wat zijn de symptomen van een burn-out?

De voortekenen worden vaak lange tijd niet opgemerkt door de werknemer. Zijn omgeving zal ze sneller opmerken: humeurschommelingen, neerslachtigheid, tranen, teruggetrokkenheid, enz. Wanneer hij zich bewust wordt van bepaalde problemen zal hij volgende zaken vaststellen: slaapstoornissen, pijn, geheugenverlies, extreme vermoeidheid, verlies aan efficiëntie. Als hij er op tijd bij is, zal hij kunnen voorkomen dat hij met een overinvestering op deze verstoringen reageert, wat er enkel voor zou zorgen dat de algemene vermoeidheid nog verergert wordt.

5) Hoe kan een burn-out voorkomen worden?

Aan uzelf werken en accepteren dat u niet perfect, sterk, snel, vriendelijk… bent, leren om uw noden uit te drukken, grenzen te stellen, de deugden van het falen ontdekken, dankbaar en welwillend tegenover uzelf zijn. U moet nieuwe voedingsgewoonten en levenshygiëne vinden en die toepassen, en investeren in sociale banden. Er zijn vele tussenpersonen die u daarbij kunnen helpen: de arts, coach, sofroloog, diëtist, psycholoog… Externe hulpbronnen met betrekking tot het bedrijf kunnen ingeschakeld worden samen met de bedrijfsgeneeskunde.

6) Wat te doen bij een burn-out?

De burn-out evolueert in fasen en uit zich in alarmsignalen die dreigen te verergeren als er geen aandacht aan geschonken wordt. Hulp kunnen vragen is uiterst belangrijk. U staat er niet alleen voor. De verschillende tussenpersonen die iemand met een burnout ondersteunen zorgen er eerst en vooral voor dat er een differentiële diagnose wordt gesteld. U wordt begeleidt door experts in de materie, afgesteld op de fase van de burnout en met respect voor de vereiste rust. Het is moeilijk om de opgelegde rust te accepteren, en dat kan leiden tot
schuld- en angstgevoelens. U moet in drie stappen van variabele duur werken: in de crisisfase moet u werken aan begrip en acceptatie, daarna moeten de problemen en de oplossingen geïdentificeerd worden en uiteindelijk moeten die oplossingen toegepast worden om de activiteiten weer op te nemen.

 

Opgesteld door Geneviève Depresseux, gezondheidscoach bij doctoranytime :

Coachsanté